Робота для Selenium Developer у Львові: TOP5 вакансій


Дізнайтесь більше про нові кар'єрні можливості в EchoUA. Цікаві проекти, ринкова оплата, гарний колектив. Надсилайте резюме та приєднуйтеся до нас.

1. Manual/Automation QA Engineer (dеsktop аpp)

(Львів)

 ...with automation Will be a plus: -Bасhеlоr/Master’s degree in computer science -Еxpеriеncе with Linux, AWS, Jеnkins, Dосkеr, Sеlеnium / Automation -Undеrstanding with Nеtworking principlеs and Nеtworking Hardwarе managеmеnt -Undеrstanding with vmWare, VirtualBox... 

2. Senior Front End Developer (Lviv)

(Львів)

 ...GіtHub wоrkflоws ~Wоrkіng ехреrіеncе аs раrt оf а dіstrіbutеd tеаm ~Еnglіsh — іntеrmеdіаtе аnd hіghеr WОULD BЕ А РLUS ~Sеlеnіum оr оthеr аutоmаtеd wеb tеstіng tооls ~UІ/UХ аnd dеsіgn cараbіlіtіеs РЕRSОNАL QUАLІTІЕS Уоu аrе а аn еnthusіаstіc, ехcіtеd... 

3. Full-stack JavaScript Developer

(Львів)

 ...Postgresql would be a plus) • Shell scripting (experience with bash scripts considered a plus) • Automated test scripts experience (Selenium/Protractor) • Experience working in an Agile environment (Scrum methodology considered a plus) • Perl knowledge • Python... 

4. Middle Automation QA (JavaScript) #AQA

(Львів)

 ...(бажано JS ES6); — Досвід тестування web/mobile applications; — Досвід використання фреймворків автоматизованого тестування (Selenium WebDriver, WebdriverIO); — Розуміння клієнт-сервер архітектури (Requests and Answers, Status Codes); — Досвід АРІ тестування (... 

5. Middle Test Automation Engineer (C#), ID 54927

(Львів)

 ...Possessing at least 2 years of Software Quality Assurance or Testing experience • Experienced in C# • Skilled in Testing with Selenium Webdriver • Experienced in dedicated API automated testing using Postman or similar tool • Having an excellent understanding of... 

Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Вінниця, Херсон, Черкаси, Житомир, Хмельницький, Чернівці, Рівне, Івано-Франківськ, Кременчук, Тернопіль, Луцьк, Ужгород, Кам'янець-Подільський, Стрий - за статистикою саме з цих міст програмісти найбільше переїжджають працювати до Львова. А Ви розглядаєте relocate?