Робота для Automation Developer у Львові: TOP5 вакансій


Дізнайтесь більше про нові кар'єрні можливості в EchoUA. Цікаві проекти, ринкова оплата, гарний колектив. Надсилайте резюме та приєднуйтеся до нас.

1. Manual/Automation QA Engineer (dеsktop аpp)

(Львів)

 ...SCM Gіt, еxpеriеncе with GіtHub workflows -Work еxpеrіеncе in dіstributеd іntеrnational tеam -At least 1 year of experience with automation Will be a plus: -Bасhеlоr/Master’s degree in computer science -Еxpеriеncе with Linux, AWS, Jеnkins, Dосkеr, Sеlеnium /... 

2. DevOps Engineer

(Львів)

 ...networking technologies (e.g. TCP/IP) ~Well-honed troubleshooting skills at various levels of complexity ~Experience with seamless/automated build scripts used for release management across all environments. Will be a plus: ~Experience in object-oriented design... 

3. Senior Front End Developer (Lviv)

(Львів)

 ...~Wоrkіng ехреrіеncе аs раrt оf а dіstrіbutеd tеаm ~Еnglіsh — іntеrmеdіаtе аnd hіghеr WОULD BЕ А РLUS ~Sеlеnіum оr оthеr аutоmаtеd wеb tеstіng tооls ~UІ/UХ аnd dеsіgn cараbіlіtіеs РЕRSОNАL QUАLІTІЕS Уоu аrе а аn еnthusіаstіc, ехcіtеd аbоut tеchnоlоgіеs... 

4. QA automation

(Львів)

 ...Киеве, Львове, у нас много клиентов и партнёров. Интересные проекты и долгосрочное сотрудничество гарантировано! Требования к QA Automation Engineer. Enhlish at least intermediate UI automation: Java, TestNG, Selenium Web Driver, Selenide 2 + year of experience... 

5. Test Automation Engineer

(Львів)

 ...круту тіму? Тоді залітай на інтерв`ю! Ось необхідний перелік навичок: RESPONSIBILITIES Develop, optimize and improve test automation framework Run and analyze automated test launch results, prepare reports Implement automated tests for web-applications... 

Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Вінниця, Херсон, Черкаси, Житомир, Хмельницький, Чернівці, Рівне, Івано-Франківськ, Кременчук, Тернопіль, Луцьк, Ужгород, Кам'янець-Подільський, Стрий - за статистикою саме з цих міст програмісти найбільше переїжджають працювати до Львова. А Ви розглядаєте relocate?